Seksuelle problemer

Seksuelle problemer

Seksuelle problemer kan vise sig ved:
En manglende lyst til intimitet sammen med andre eller alene.
En manglende biologisk funktion.
En kraftig lyst, som generer.
En forvirring i forhold til egen seksualitet.

Herudover findes adskillige andre symptomer ved seksuelle problemer, og problemerne er meget individuelle.

Seksuelle problemer

Behandling af seksuelle problemer

Behandlingsform

  • Sexologisk rådgivning
    Sexologisk rådgivning med udgangspunkt i den enkeltes personlige behov.
  • Fysioterapi
    Fysioterapeutiske øvelser, som arbejder med de blokeringer, der kan ligge i kredsløb, nerver, og muskler og være årsag til sexologiske problemer.
  • Ernæringsrådgivning
    Ernæringsrådgivning, som påvirker nervesystemet og kan fremme den intime lyst.

Beskrivelse af behandlingen

Der kan være mange årsager til seksuelle problemer, og samtlige årsager tages i betragtning under behandlingsforløbet.

Ofte er problemet af mental karakter – også selv om det viser sig fysisk, og her kan kyndig og professionel samtale hjælpe.

Fysiske problemer kan naturligvis også skyldes biologiske årsager, og disse årsager afklares under behandling, hvorefter det videre forløb vurderes.

Seksuelle problemer kan ofte relateres til nervesystemet og kredsløbet, idet en stresset hverdag kan føre til spænding og blokering og således påvirke seksualiteten. Her kan fysioterapi hjælpe.

​Den fysiske behandling er meget diskret og vil sandsynligvis ikke forbindes med sexologisk behandling.